Menu

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7067

Salwatorianie

Blok reklamowy

Diecezja Ełcka

 

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

Modlitwa różańcowa jest rozważaniem najważniejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy od narodzin Pana Jezusa, przez męczeńską śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę Maryi i jej Syna.

Różaniec nazywany był kiedyś „Biblią dla ubogich. Dzięki niemu, bowiem nawet ludzie nieumiejący czytać mogli poznawać i rozważać Słowo Boże.

Matka Boża szczególnie umiłowała modlitwę różańcową. W Lourdes, Fatimie i polskim Gietrzwałdzie objawiała się ludziom z różańcem w ręku i zachęcała do jego odmawiania.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o modlitwie różańcowej: „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawienia czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi przepełnione jest życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom"

„To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyj- nego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana... z nowym zainteresowaniem, jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały."

Jan Paweł II

 

  • Uczyń znak Krzyża Św.
  • Odmów jedno: „Ojcze nasz..."
  • Odmów trzy: „Zdrowaś Maryjo..."
  • Odmów jedno: „Chwała Ojcu..."
  • Wymień pierwszą tajemnicę i odmów „Ojcze nasz..."
  • Odmów dziesięć „Zdrowaś Maryjo...", przy tym rozważ tajemnicę różańcową.
  • Odmów „Chwała Ojcu..."
  • Wymień drugą tajemnicę i odmów modlitwy jak wyżej.
  • Podobnie módl się tajemnicą trzecią, czwartą i piątą.

 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

SKŁAD APOSTOLSKI – „wierzę w Boga Ojca”

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i zie­mi. I w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Swiętego. narodził se z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckirn Piłatem, ukrzyżowan, umaił i pogrze­bion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierze w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. świętych obcowanie, grze­chów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. żywot wieczny. Amen.

 

MODLITWA PAŃSKA „OJCZE NASZ"

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj:

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom:

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

POZDROWIENIE ANIELSKIE .„ZDROWAŚ MARYJO"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Błogosławionaś Ty między niewiastami

I błogosiawion owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, matko Boża,

módl się za nami grzesznymi.

Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

CHWAŁA OJCU

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  (Łk 1, 28-29)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona".   (Łk 1, 41-42) 

 

   1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  (Łk 2, 7)

 

   1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.  (Łk 2, 22-23)

 

   1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.  (Łk 2, 46)

 

    1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Lecz Jan Go powstrzymał mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?". Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe".  (Mt 3, 14-16)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu... 

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina".Jezus odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?".  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".  (Jn 2, 2-6)

  

   1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Marta mówi do Jezusa:"Czy jest Ci obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej by mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".  (Łk 10, 40-42)

 

 1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

Wziął z Sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lsniąco białe.  (Łk 9, 28-30)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

To jest ciało moje, za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę, Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej, czyńcie to ile razy pić będziecie.  -  Mt 26, 26 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i KrwiPańskiej.  (1 Kor 11, 27)

 1 x Ojcze nasz....

10 x Zdrowaś Maryjo.....

 1 x Chwała Ojcu.....

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: "Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie".  (Łk 22, 45-46)

 

 1 x Ojcze nasz....

10 x Zdrowaś Maryjo.....

 1 x Chwała Ojcu.....

 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.  (Jn 19.1)

 

 1 x Ojcze nasz....

10 x Zdrowaś Maryjo....

  1 x Chwała Ojcu.....

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: "Witaj Królu Żydowski!" Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.  (Mt 27, 28-30)

 

 1 x Ojcze nasz....

10 x Zdrowaś Maryjo....

  1 x Chwała Ojcu.....

 A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.  (Jn 19, 17)

 

 1 x Ojcze nasz....

10 x Zdrowaś Maryjo.....

 1 x Chwała Ojcu.....

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.  (Łk 23, 46)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położył.  (Mk 16, 6)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.  (Mk 16, 19)

 

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  (Dz 2, 4)

 

  1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  (Ap 12, 1)

 

 1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

Tyś wywyższeniem Jeruzalem...Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła... i spodobało się Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!  (Jdt 15, 9-10)

 

 1 x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Mario...

  1 x Chwała Ojcu...

Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła

Matka Boża z Fatimy

Sanktuarium w Fatimie

Światowy Apostolat Fatimski

Światowe Dni Młodzieży

Kraków 2016r.