Menu

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15616

Salwatorianie

Blok reklamowy

Diecezja Ełcka

 

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

      Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech uwrażliwiają nasze serce na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają i żyją w nędzy. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy ich przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia dla ludzi nie zanjących Ewangelii.

      Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do pozanania Twojej miłości przez dzieci z krajów misyjnych. Prosimy Cię o to przez Twego Nowonarodzonego Syna. Amen.

W niedzielę 10 listopada 2013 roku  modliliśmy się w intencji Ojczyzny. Nasza modlitwa była wsparta obecnością Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w Relikwii jego męczeńskiej krwi. Relikwiarz udostępnił Ks. Proboszcz za Srokowa. Po odśpiewaniu nieszporów niedzielnych  odbył się Apel Poległych. Wspominając zmarłych miłośników Ojczyzny uświadomiliśmy siebie wielkie dziedzictwo wolności, jakie otrzymaliśmy od nich. Zostało ono przypieczętowane męczeńską krwią. Na wolność Ojczyzny składa się nie tylko śmierć żołnierzy ale również męczeństwo czy prześladowanie wielu Polaków. Do nich niewątpliwie należy Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. On uczył Polaków solidarności opartej na Bożym Miłosierdziu i ludzkiej godności. „ Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” Te słowa jako motto przyświecały naukom głoszonym z ambony, w konfesjonale i w zakładach pracy. Pozostawił je w sercach Polaków Błogosławiony Męczennik i swoją męczeńską krwią przypieczętował swą wierność Bogu i Ojczyźnie. Dziękujemy ty, wiernym, którzy włączyli się w nurt modlitwy Kościoła w Polsce.

W Węgorzewie 12 października w południe na Placu Wolności zgromadzili się wierni  czciciele Matki Najświętszej. Przyszli procesyjnie z poszczególnych kościołów węgorzewskich ze śpiewem i modlitwą na ustach. Młodzież i dzieci poszczególnych parafii przedstawili poszczególne części Różańca  św. ukazując aktualność radości i boleści Matki Najświętszej. Wydarzenie o było inicjatywą związaną z dniami maryjnymi w Roku Wiary.

W parafii fatimskiej odprawiliśmy ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  wikariusz Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie, Ks. Michał Sobczak. Po Mszy św. wieczornej odbyła się procesja światła. Podczas Mszy św. dopołudniowych, jako że była niedziela, specjalną prelekcję na temat ważności orędzia fatimskiego  wygłosiła i wyśpiewała aktorka z Olsztyna, Pani Maria Dramińska.  Po każdej Mszy św. w jedności z Ojcem świętym odmówiliśmy Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki Zbawiciela.

13 października 2013 roku, na placu św. Piotra, przed wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, na zakończenie liturgii Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej słowami:

„Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia,
dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
przed Twoim tak nam drogim wizerunkiem.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
błogosław nam i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i wzmacniaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas Twojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i ludzi zagubionych serc:
otocz wszystkich Twoją opieką
i wszystkich oddaj Twemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi”.

W sobotę 21 września w Suwałkach rozpoczęła się w diecezji ełckiej Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiej Pani. Po powitaniu przez Biskupów naszej diecezji, Ks. Bpa Jerzego Mazura i Ks. Bpa Romualda Kamińskiego przedstawiciele poszczególnych stanów i służb mundurowych wzięli na ramiona feretron. Jeszcze do godz. 9.00 padał deszcz, było chłodno. O 10.00 niebo pojaśniało. Cała uroczystość ze względu na kiepskie prognozy pogody zaplanowana została w konkatedrze. Jednak uroczystość odbyła się na zewnątrz, przy pomniku Bł. Jana Pawła II. przed kościołem. Słuchaliśmy hymnu  specjalnie ułożonego na czas peregrynacji. Z naszej wspólnoty parafialnej udała się 7 osobowa delegacja, która po zakończeniu Mszy św. odebrała z rąk Ks. Bpa łódkę, wykonaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku. Do tej łódki będzie można składać duchowe dary, prośby i podziękowania związane z świętem Nawiedzenia. Na zakończenie łódki z poszczególnych parafii, wypełnione „cudownym połowem dobrych uczynków” wrócą na uroczystość pożegnania. Mszę świętą transmitowała Telewizja Trwam.  Przed nami cykl bezpośrednich przygotowań. Każdego dnia modlimy się w intencji tej parafii, w której przebywa Obraz. Zbieramy jeszcze zdjęcia poszczególnych parafian, by można z nich utkać elektronicznie wizerunek Maryi. Dziękujemy wszystkim, którzy duchowo uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Na październik zaplanowano w Watykanie ważne wydarzenie. Ojciec Święty Franciszek poświęci cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej okazji w Watykanie przebywać będzie figura Matki Bożej Różańcowej, znana wszystkim pielgrzymom z Fatimy. Na stałe przebywa ona w portugalskim sanktuarium maryjnym, w kaplicy Objawień.
Okazją dla tego wydarzenia będzie Dzień Maryjny Roku Wiary, który przypadł na dni 12 i 13 października. Na jego zakończenie, w niedzielę 13 października, w 96. rocznicę objawień fatimskich, Ojciec Święty odmówi akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Prosiła o to w 1917 r. Matka Boża w Fatimie, a po raz pierwszy dokonał tego papież Pius XII w 1942 r. Akt ten celebrował także w trakcie swojego pontyfikatu błogosławiony Jan Paweł II.
Do Watykanu przyjadą członkowie setek ruchów i organizacji kościelnych, związanych z pobożnością maryjną. Na sobotę 12 października przewidziana jest m.in. pielgrzymka do grobu św. Piotra w bazylice watykańskiej, zaś nazajutrz Msza św. pod przewodnictwem papieża na placu św. Piotra.
- Jest żywym pragnieniem Ojca Świętego, by szczególnym znakiem Dnia Maryjnego był jeden z maryjnych wizerunków należących do najbardziej znaczących dla chrześcijan całego świata. Z tego względu pomyśleliśmy o umiłowanej, oryginalnej figurze Matki Bożej Fatimskiej - napisał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella w liście do biskupa Leirii-Fatimy, Antonio Marto.
Figura Matki Bożej opuści sanktuarium 12 października rano i powróci tam następnego dnia wieczorem. W kaplicy Objawień zastąpi ją pierwsza z figur pielgrzymujących po świecie, od 2003 r. znajdująca się w bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Uroczystościom 96. rocznicy objawień 12 i 13 października w sanktuarium fatimskim będzie przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone.
 ( za fatima.pl)

W poniedzałek 13 dnia maja rozpoczęliśmy cykl tegorocznych czuwań fatimskich. Wpisują się one w Wielką Nowennę Fatimską przed uroczystością 100 lecia Objawień Matki Bożej w Faimie. Hasło tego roku brzmi: Eucharystyczny klucz. Cud nad cudami, który zmienia wszystko.Od tego roku w naszej kaplicy czuwania modlitewne odbywać się będą w 13 dniu miesiąca. Mszy św. odpustowej  w tym roku przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  Ks. dr Marcin Maczan - Notariusz Kurii Diecezjalnej w Ełku. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani z sąsiednich parafii: Ks. proboszcz z parafii w Budrach - Ks. Jarosław Bałuta, Ks. proboszcz z parafii w Radziejach - Ks. Tomasz Lalak, Ks. proboszcz z parafii w Kutach - Ks. Jan Kwiatkowski, Ks. proboszcz z parafii w Pozezdrzu - Ks. Krzysztof Karbowski, Ks. proboszcz z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie- ks. dziekan Klemens Litwin i wikariusz Ks. Robert Wielgat,Ks. proboszcz z parafii w Wilkasach, Ks. Jacek szewczyk z wikariuszem ks. Tomaszem Sadłowskim, Ks. proboszcz z parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie, ks. Piotr Mazurek z superiorem, Ks. Rafałem Chwałkowskim. Oprawę muzyczną zapewnił chór z Węgielsztyna pod batuą Pani Teresy Zabłotnej. Podczas Mszy św. o 20.00 do ołtarza zostały przyniesione dary wypracowane w ostatnim czasie we wspólnocie parafialnej. Lektor odczytał tekst komentarza:

 

Procesja z darami

- Przynosimy Ci do Twojego Tronu Matko Boża nasze dary związane z życiem tej wspólnoty parafialnej.

- Przyjmij Maryjo projekt budowlany nowej świątyni. Bez Twojej pomocy nie jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu, dlatego prosimy Cię o pomoc.- Zobacz również na wpisy w księdze ofiarodawców. Za każdą najmniejszą ofiarą kryje się wyrzeczenie. Do tego dołączamy modlitwę i cierpienia ofiarowane w tej intencji.- Uśmiechnij się serdecznie oglądając prace parafian, którzy własnymi rękami kształtowali małe cegiełki, aby uhonorować życzliwe serca. Prace wykonane w glinie i robione na szydełku kryją modlitwę i determinację w pomnażaniu wspólnego dobra.- Bierzmowani niosą krzyżyki wykonane na pamiątke przyjęcia sakramentu bierzmowania, który mają przyjąć  w święto Matki Kościoła.- Alfred Kutschera ofiarowuje napisaną przez siebie książkę o Maryjnych zjawieniach. Pielgrzymował do tych miejsc. A my odprawialiśmy Msze św. gregoriańskie za jego zmarłą żonę Helenę. Książki ofiaruje jako dar na budowę kościoła. - Wydana płyta z nagraniami pieśni fatimskich ma służyć szerzeniu kultu Matki Najświętszej. Do tego daru włączamy śpiew Godzinek i modlitwę Różańcową odmawianą codziennie rano w naszej kaplicy.- W Roku Wiary pragniemy odnowić więź z Bogiem. Odczytaj owe serdeczne wpisy w Księgę Wiary parafian z Węgorzewa. Wysłuchaj prośby nieme westchnienia rodziców, którzy pragną przekazać wiarę młodemu pokoleniu.- Dary chleba i wina jednoczą to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga w darze. Przyjmij nasze modlitwy, prace, radości i cierpienia i połóż je na ołtarzu jako miłą ofiarę ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  - Przy oknach kaplicy zostały wyeksponowane krzyżyki, które własnoręcznie wykonali z gliny kandydaci do bierzmowania. Po przeciwległej stronie cegiełki wyrzeźbione przez parafian w ramach zimowych warsztatów na plebanii. Po zakończeńczeniu procesji i błogosławieństwie, wierni odmówili czwartą część Różańca świętego i Modlitwę Liturgiczną - Komletę na zakończenie dnia. Dziękujemy wiernym czcicielom Matki Najświętszej za udział w uroczystości i wspólną modlitwę.

W czas przygotowań do I Komunii świętej wpisuje się lekcja troski o wygląd świątyni. Nie chodzi tu o dekoracje okolicznościowe, które nadadzą uroczysty charakter danej chwili. Dlatego mężczyźni zabrali się za wymalowanie ścian kaplicy. Ośmiu mężczyzn uczyniło jaśniejszym ściany kaplicy w 6 godzin. Kolejne dwie godziny należały do kobiet, które zmyły posadzkę i odkurzyły wnętrze. I tak w pierwszą sobotę maja nasza kaplica nabrała świeżego wyglądu.

 

Przy studni fatimskiej zostały posadzone kwiaty. Jeszcze inne czekają na odpowiednią pogodę. Klomby przy kapliczce również zostały udekorowane kwiatami. Niech zatrzymanie się każdego przechodnia wzbudzi w sercu pozdrowienie Matki Najświętszej, którą szczególnie w miesiącu maju pragniemy zauważyć.

Przy krzyżu, na rozwidleniu dróg, tuż nad jeziorem,  zebrali się mieszkańcy tej pięknej miejscowości, aby oddać cześć Matce Najświętszej. Było to 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
Wielowiekowa tradycja każe w godzinie wieczornej, w miesiącu maju pozdrowić Matkę Bożą śpiewem litanii i pieśni, prosząc o opiekę i błogosławieństwo w pracy na roli. Pragniemy podtrzymać ten zwyczaj, aby móc przekazać młodemu pokoleniu nie tylko piękną przyrodę ale przede wszystkim wiarę w Tego, którą ją stworzył i utrzymuje.


Z inicjaywy  zespołu świeckich parafian przez całą niedzielę 14 kwietnia 2013 r. czytane było w kaplicy Pismo Święte Nowego Testamentu. Lektorzy rozpoczęli po zakończeniu pierwszej Mszy św. i tak przez całe popołudnie aż do wieczora. Całość wydarzenia kończyło nabożeńswo Słowa Bożego o godz. 18.00. Przydał się wcześniej nabyty egzemplarz z większą czcionką. Celem tej inicjatywy było uczczenie Słowa Bożego i zainteresowanie wiernych lekturą tej Księgi nad księgami. Przez cały tydzień w modlitwie pamiętać pragniemy o biblistach, tłumaczach ksiąg świętych i tych, którzy głoszą Słowo Boże. Polecamy ich opiece Maryi, Matki cierpiliwie słuchającej. Dziękujemy przy tej okazji lektorom i słuchającym.

Zimową porą na plebanii odbywały sie warsztaty lepienia z gliny zdobnych cegiełek. Są one przeznaczone jako podziękowanie za ofiary składane na budowę nowej świątyni w Węgorzewie. Warto zwrócić uwagę na inwencję i pomysłowość wykonawców, przecież nie profesjonalnych. Każda cegiełka jest inna, niepowtarzalna. Niniejsza prezentacja pokazuje większość prac, które jeszcze wymagają oprawy i wykończenia, aby mogły służyć wyznaczonemu celowi. Już niebawem rozpocznie się miesiąc maj i czuwania fatimskie. Będzie to okazją, aby  Matce Bożej ofiarować chociaż cząstkę pracy rąk ludzkich spowitej modlitwą. Obok prac wykonanych w glinie inne osoby wykonały małe koronki, jako gwiazdki do ozdoby choinki na święta Bożego Narodzenia.  W tej materii każde oczko się liczy. Cóż za pomysłowość, pracowitość i cierpliwość...

W niedzielę 27 stycznia 2013 r. wrócili pielgrzymi z Ziemi Świętej. Była to grupa 14 osób z Węgorzewa, które do wyjazdu zachęcił Ks. Rafał Chwałkowski. Tygodniowy pobyt zaowocował pogłębieniem wiary, zwłaszcza, kiedy przeżywamy w Kościele Rok Wiary ogłoszony przez Ojca świętego. Pełni zachwytu wrócili do swoich opowiadając, jak świętych miejsc mogli dotykać. Przywieźli ze sobą pamiątki, które pomogą utrwalić na dłużej serdeczny zapis, jakiego Bóg dokonał w ich życiu. Gorące podziękowania kierujemy do Państwa M. i E. Pieczul, którzy pamiętali nie tylko w modlitwie o duszpasterzach i wspólnocie parafialnej. Przywieźli zapewnienie o modlitewnej pamięci przed Bogiem w tych szczególnych miejscach. Z Kany Galilejskiej przywieźli butelkę wina mszalnego, aby służyło do sprawowania Eucharystii w czasie Świętego Triduum Paschalnego.  Nabyli również kasetę DVD z filmem o Ziemi Świętej. Postaramy się w najbliższym czasie zaprezentować go wiernym. Różaniec wykonany z drewna oliwnego przyłożony z wiarą do szczególnych miejsc z życia Chrystusa, a mianowicie do gwiazdy w miejscu narodzin i miejsca, w którym stał krzyż,  jak również do grobowej skały ma wartość większą niż tylko emocjonalną. Nadto garść kamyków z poszczególnych miejsc, by w dziele budowy nowej świątyni w Węgorzewie nie brakło odrobiny tej skały, po której stąpał nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Mamy nadzieję i zachęcamy pielgrzymów, aby dzielili się z innymi mieszkańcami Węgorzewa entuzjazmem wiary. W imieniu wspólnoty dziękuję za przekazane dary serca.

 Ks. proboszcz Alojzy Gorol

Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej

To już ostatnie dni ferii. Dlatego aby w pełni zażyć zimy i jej uroków zorganizowaliśmy małe zimowe szaleństwo. Ministranci wraz ze scholą i innymi sympatykami naszej parafii udali się na kulig po Kalu i Jeziorzynach. Pędząc na sankach podziwialiśmy piękne Mazurskie okolice. Potem nad jeziorem Święcajty napiliśmy się gorącej herbatki i zjedliśmy kiełbaski z ogniska. Było mega! Dziękujemy Panu Leszkowi Rogińskiemu za konie pociągowe kuligu i powożenie nimi, oraz Jego małżonce Pani Ani wraz z synem Arturem, za przygotowanie ogniska i kiełbasek. Bóg zapłać! Polecamy się na przyszłość!Pozdrowienia dla Weroniki. Życzymy szerokiego uśmiechu. Niech żałują ci, którzy nie byli!

Ks. Dawid Dudek

1.    Warsztaty lepienia glinianych cegiełek na rzecz budowy kościoła.
W projekcie uczestniczyło 10 osób. Zostało wytworzonych 140 glinianych dekoracji, które w większości zostały sprzedane podczas Salwatoriańskiego Festiwalu w Węgorzewie.

2.    Warsztaty pracy koronkarskiej.
W projekcie wzięło udział 10 osób i pacjentki oddziału rehabilitacji. Uczestnicy na szydełku tworzyli gwiazdeczki na choinkę. Prace odbywały się na plebani i w tężni szpitala powiatowego.

3.    Budowa tzw. studni fatimskiej dla uczczenia zjawień Anioła bł. Dzieciom w Fatimie.
Projekt został zrealizowany na terenie kościelnym wykorzystując kamienne głazy, na których ustawiono figurę Anioła i postaci błogosławionych dzieci. To miejsce zostało poświęcone przez Ks. Dziekana podczas czuwania fatimskiego.

4. Profanacja Figury i zadośćuczynienie
W nocy z 14/15 sierpnia 2011 została sprofanowana Figura Matki Bożej Niepokalanej. Zostały podjęte działania na rzecz zadośćuczynienia – Msza św., modlitewne czuwania i towarzyszenie pielgrzymom pieszej pielgrzymki na Jasną Górę podczas Apelu Jasnogórskiego.  Poświęcenia kapliczki i nowej figury dokonał Bp Jerzy Mazur po udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży w 2012 r.

5.    Relikwie Bł. Jana Pawła II.
Od czasu śmierci papieża Jana Pawła II każdego  drugiego dnia miesiąca była odprawiana Msza święta  o beatyfikację. Zostały sprowadzone relikwie  krwi Bł. Jana Pawła II i namalowany został obraz olejny. Przygotowano podium na relikwiarz i uroczyście wprowadzono relikwie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w 2012 r.

6.    Msza święta za Ojczyznę.
Po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem przez cały rok były odprawiane Msze święte za ofiary w 10 dniu miesiąca. Rozwój wydarzeń ukierunkował modlitwę w intencji Ojczyzny. Oprawę Mszy św. przygotowują ludzie świeccy ustalając teksty modlitwy wiernych. Msza święta jest poprzedzona modlitwą Różańcową za Ojczyznę włączając się w nurt Krucjaty Różańcowej. Jako dekorację na tę Mszę  św. został uszyty zdobny proporzec biało-czerwony z godłem i napisem: Bóg, Honor, Ojczyzna.

7.    Krzyż wykonany rękami kandydatów do bierzmowania
Już trzeci raz kandydaci  do sakramentu bierzmowania będą sami tworzyć z gliny krzyż, jako pamiątkę przyjęcia sakramentu.

8.    Wydanie płyty z nagraniami pieśni fatimskich 
Staraniem parafii została wydana płyta  CD z nagraniami pieśni fatimskich i pieśni do tekstów  rozważań różańcowych - łącznie z tajemnicami światła. Teksty wraz z nutami są dostępne na stronie parafii  w Internecie.

9.    Rozpoczęcie budowy  nowej świątyni.
13 czerwca 2012 roku podjęto fizycznie budowę fundamentów kościoła. Po dokonaniu wymiany gruntu  zalano ławy i fundamenty kościoła oraz zrobiono odwodnienie, ocieplenie i zasypano ziemią.

10.     Droga Krzyżowa ulicami Węgorzewa.
Parafia jest organizatorem tego nabożeństwa. Bierze w nim udział duchowieństwo, władze miasta i powiatu oraz przedstawiciele różnych grup społecznych. Procesja rozpoczyna się przy kaplicy fatimskiej a kończy przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła. W tym roku procesja wyruszy w Niedzielę Palmową o godz. 15.00.

11.     Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej
WWW.wegorzewo.mazury.pl  pod tą nazwą można wyszukać inne informacje i materiały dotyczące życia parafii. Dziękujemy Ks. Tadeuszowi Majchrowi za opracowanie i uruchomienie strony a obecnie Panu Grzegorzowi Rodziewiczowi i synowi Mateuszowi za obsługę.

12.     Kamień węgielny.
Gromadzenie szczególnych pamiątek w postaci kamieni węgielnych z Jasnej Góry i Fatimy, Ziemi Świętej, Rzymu.

13.     Dewocjonalia
Zbiórka zużytych dewocjonaliów od parafian w celu zakopania ich przy zasypywaniu fundamentu kościoła.

14.     Ofiarowanie dziecka.
Opracowanie modlitwy i wdrożenie ceremonii poświęcenia dziecka Matce Bożej przez rodziców po chrzcie św.

15.     Nowenna do MBF
Opracowanie nowenny do Matki Bożej Fatimskiej.

16.     Katechizm w Roku Wiary
W Roku Wiary czytanie fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego przed niedzielnymi Mszami św. przez świeckich lektorów.

17.     Schola mężczyzn
Powstanie męskiej scholi śpiewającej utwory w języku łacińskim. Inicjatorem jest Pan Dariusz Zwierzchowski.

18.     Różaniec S. Łucji.
Otrzymanie od Przełożonej Sióstr Karmelitanek w Coimbrze  różańca używanego przez Sł B. Siostrę Łucję Santos.

19.    Pielgrzymki autokarowe
W roku 2012  pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium w Sokółce, na Jasną Górę i do Sanktuarium w Sejnach.

20.    Pogrzeb Śp. Ks. Krzysztofa Jagiełło SDS
Koniec września naznaczony był żałobą po nagłej śmierci Ks. Krzysztofa, byłego wikariusza naszej parafii. Wyrazy współczucia składamy na ręce Mamy, Pani Elżbiety Jagiełło i Najbliższych. W maju Br. odprawiać będziemy Msze św. gregoriańskie w intencji zmarłego kapłana. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie !
Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła

Matka Boża z Fatimy

Sanktuarium w Fatimie

Światowy Apostolat Fatimski

Światowe Dni Młodzieży

Kraków 2016r.