Menu

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4923

Salwatorianie

Blok reklamowy

Diecezja Ełcka

 

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

Ważność orędzia Fatimskiego

 

Co dzisiaj jest takie ważne w przesłaniu fatimskim?

1. Przede wszystkim wezwanie do pokuty. Trzeba pamiętać, że od tego rozpoczął Pan Jezus publiczną działalność przyjmując chrzest w rzece Jordan. W świecie, w którym przeakcentowuje się sprawy materialne i doczesne, umyślnie wymazuje się Imię Boga. Ludzkość traci postawy swojej godności jako stworzenie Boże. Zamazuje się również cel i sens ostateczny ludzkiego istnienia. Postawa pokuty uczy prawdziwej hierarchii wartości.

2. Kształtowanie właściwej wizji Kościoła, jako wspólnoty. W ustach krytykantów Kościół jest pojmowany jako potężna jednostka administracyjna, która ma swoje wzloty i upadki. Matka Boża zwraca uwagę na wspólnotę w szerszym wymiarze. Ukazuje nie tylko cierpiącego papieża, biskupów, zakonników i świeckich męczonych za wiarę. Zachęca do modlitwy, która rodzi współodpowiedzialność. Procesje fatimskie w sposób obrazowy przypominają tę prawdę, że Matka naszego Pana w pielgrzymce wiary Ludu Bożego jest ciągle obecna, jako Matka Kościoła.  Ona nieustannie wskazuje na eucharystyczną obecność Jezusa, który pozostał z nami aż do skończenia świata.  Dla chrześcijan myślących „Kościół – wspólnota” nie może być obojętny los tych wiernych, którzy nas poprzedzili w pielgrzymce do domu Ojca. Myślimy tu o duszach w czyśćcu cierpiących, które oczekują naszego daru odpustu i wdzięcznej pamięci.

3. Budzenie postawy ufności wobec Boga jako Ojca i Maryi jako Matki. Służy temu kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Maryja spoglądając na wielkie zmagania wielu dobrych ludzi zabiegających o prymat Boga i tryumf Sprawiedliwości, dostrzega ludzką bezsilność. Poczynania te wydają się kroplą w morzu potrzeb. Jednak Matka Najświętsza przyjmuje w swoim Niepokalanym Sercu każdy, nawet najmniejszy dar ofiarowany z miłością, bo wie, że dzięki Jej wstawiennictwu owoce dobra są o wiele większe niż wtedy, gdy człowiek opierając się tylko na ludzkiej logice i filozofii próbuje zaradzić potędze zła. Jezus Chrystus nie objawił nam Boga, jako Potęgę Karzącą, ale jako kochającego Ojca, który cieszy się z ufności dziecka. Jakkolwiek Bóg  jest Wszechpotężny, pragnie pociągać do siebie stworzenia bardziej więzami miłości. Przypomina nam o tym nieustannie Maryja.  

4. Troska o pokój w świecie. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Jest darem Boga. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Nie może być on oparty na filozofii ludzkiego wyzysku i uciemiężenia. Pokój Boży rodzi się z zachowania porządku Bożego w świecie, prawa naturalnego i sprawiedliwości. „Cokolwiek chcecie, żeby wam ludzie czynili, to i wy czyńcie”. Natura ludzka skażona grzechem jest skłonna do egoistycznego podporządkowania drugich. W pojedynczych przypadkach rodzi to kłótnie, a w wymiarze społeczeństw - wojny. Matka Boża zatroskana o pokój w świecie przyszła prosić dzieci o modlitwę różańcową. Prorocze wizje nie przesądzają o przyszłości, raczej ukazują konsekwencje wyboru złego postępowania, jak również, co jest bardzo ważne, wskazują na konkretną pomoc w rozwiązaniu problemu.  W Fatimie Matka Boża mówiła o pokucie i modlitwie różańcowej.

5. Przypomnienie podstawowych prawd wiary. Wszystko zaczęło się od Trójcy Przenajświętszej. To Anioł wiosną 1916 roku nauczył dzieci modlitwy adoracyjnej; „ Trójco Przenajświętsza…, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję …” Następnie wskazał na wartość Eucharystii, męki i śmierci zbawczej Jezusa Chrystusa. Potem kontemplacja najpiękniejszego Stworzenia – Maryi, aby przyjąć słowa wzywające do pokuty. Konsekwencje grzesznych poczynań w obrazie piekła, to wielka przestroga. Świadomość Maryi, jako Wszechmocy Błagającej, została zilustrowana cudem wirującego słońca. Jest to zarazem odwołanie się do apokaliptycznego wizerunku Maryi ukoronowanej wieńcem gwiazd dwunastu. W objawieniach znajdziemy zachętę do modlitwy wstawienniczej  i kochające Serce Matki okolone bolesnym cierniem grzechów i niewdzięczności. Tryumf Niepokalanego Serca Maryi wpisuje się w koniec czasów i Bożą Pełnię. Ludzkość jest zaproszona do udziału w wiecznej szczęśliwości. Maryja jest uosobieniem pragnień ludzkich i milcząco przedkłada Bogu nadzieje człowieka. Dlatego Jej Serce jest szczególnym ośrodkiem koncentrującym, oczyszczającym i wspomagającym ludzie modlitwy zanoszone do Boga. Ona, która w wierze Kościoła przewodzi i ją wydoskonala  reprezentuje przed Bożym Majestatem zbolałą ludzkość. Bóg jednak pereł łaski pomiędzy wieprze nie rzuca, dlatego widząc nasze ludzkie serca sponiewierane grzechem składa Boże dary w Niepokalanym  Sercu Maryi aby Ona je rozdzielała. Oto tajemnica kultu Serca Maryi a zarazem fatimskie zaproszenie. Pięć pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie za zniewagi przeciwko Bogu i Jego Matce a zarazem szczególny kurs duchowości. Czy zatem potrzeba budowy kościoła w Węgorzewie? Oczywiście! Kaplica, budowana jako tymczasowe miejsce kultu i tak już służy ponad 20 lat. W tym roku niech będzie położony fundament pod kościół. To istotna inwestycja. Jak będzie dalej? Nie wiem. Pan Bóg wie. Tak wiele jeszcze przed nami. Tak wielu jeszcze nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Co uczynię w moim środowisku, aby inni pokochali Maryję? Muzułmanie w Warszawie pragną wybudować czwarty meczet z wysokim minaretem, z którego muezin będzie wzywał do modlitwy. W tym roku w duńskim mieście Kokkedal nie będzie tradycyjnej choinki przypominającej o Bożym Narodzeniu. Tak zagłosowała większość muzułmanów w radzie miasta. W Afryce, Pakistanie, Syrii… chrześcijanie są mordowani za wiarę. Dzieje się to na oczach świata szczycącego się demokracją. Jednak arytmetyką większości nie można zmienić Dekalogu. Niezmiennie przypominała to nam Siostra Łucja Santos.

Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła

Matka Boża z Fatimy

Sanktuarium w Fatimie

Światowy Apostolat Fatimski

Światowe Dni Młodzieży

Kraków 2016r.